Giỏ hàng 0
CƠM SẤY
CƠM SẤY GẠO LỨT CHÀ BÔNG 200 GRAM
Giá sản phẩm 46.000đ (trước VAT) + 4.600đ (VAT) = 50.600đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY GẠO LỨT CHÀ BÔNG 200 GRAM

Giá: 50.600đ
CƠM SẤY GẠO LỨT RONG BIỂN 200GRAM
Giá sản phẩm 45.000đ (trước VAT) + 4.500đ (VAT) = 49.500đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY GẠO LỨT RONG BIỂN 200GRAM

Giá: 49.500đ
CƠM SẤY CHÀ BÔNG 50G
Giá sản phẩm 10.000đ (trước VAT) + 1.000đ (VAT) = 11.000đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY CHÀ BÔNG 50G

Giá: 11.000đ
CƠM SẤY CHÀ BÔNG 180G
Giá sản phẩm 33.000đ (trước VAT) + 3.300đ (VAT) = 36.300đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY CHÀ BÔNG 180G

Giá: 36.300đ
Cơm Sấy Gạo Lứt Chà Bông 100Gram
Giá sản phẩm 23.000đ (trước VAT) + 2.300đ (VAT) = 25.300đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

Cơm Sấy Gạo Lứt Chà Bông 100Gram

Giá: 25.300đ
Cơm Sấy Gạo Lứt Rong Biển 100Gram
Giá sản phẩm 23.000đ (trước VAT) + 2.300đ (VAT) = 25.300đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

Cơm Sấy Gạo Lứt Rong Biển 100Gram

Giá: 25.300đ
CƠM SẤY CHÀ BÔNG 100G
Giá sản phẩm 19.000đ (trước VAT) + 1.900đ (VAT) = 20.900đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY CHÀ BÔNG 100G

Giá: 20.900đ
CƠM SẤY CHÀ BÔNG 200G
Giá sản phẩm 39.000đ (trước VAT) + 3.900đ (VAT) = 42.900đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY CHÀ BÔNG 200G

Giá: 42.900đ
CƠM SẤY CHÀ BÔNG 80G
Giá sản phẩm 17.000đ (trước VAT) + 1.700đ (VAT) = 18.700đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY CHÀ BÔNG 80G

Giá: 18.700đ
CƠM SẤY CHÀ BÔNG 480G
Giá sản phẩm 81.000đ (trước VAT) + 8.100đ (VAT) = 89.100đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY CHÀ BÔNG 480G

Giá: 89.100đ
CƠM SẤY CHÀ BÔNG HỘP ĐẶC BIỆT 200G
Giá sản phẩm 51.000đ (trước VAT) + 5.100đ (VAT) = 56.100đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY CHÀ BÔNG HỘP ĐẶC BIỆT 200G

Giá: 56.100đ
CƠM SẤY MỰC 200G
Giá sản phẩm 40.000đ (trước VAT) + 4.000đ (VAT) = 44.000đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY MỰC 200G

Giá: 44.000đ
CƠM SẤY CHAY CHÀ BÔNG 180G
Giá sản phẩm 33.000đ (trước VAT) + 3.300đ (VAT) = 36.300đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY CHAY CHÀ BÔNG 180G

Giá: 36.300đ
CƠM SẤY CHAY THƠM 100G
Giá sản phẩm 18.000đ (trước VAT) + 1.800đ (VAT) = 19.800đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY CHAY THƠM 100G

Giá: 19.800đ
CƠM SẤY CHAY LỨT MÈ 100G
Giá sản phẩm 21.000đ (trước VAT) + 2.100đ (VAT) = 23.100đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY CHAY LỨT MÈ 100G

Giá: 23.100đ
Zalo
Hotline tư vấn: 0764 117 033