Giỏ hàng 0
Cơm Sấy Chà Bông
CƠM SẤY CHÀ BÔNG 50G
Giá sản phẩm 10.000đ (trước VAT) + 1.000đ (VAT) = 11.000đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY CHÀ BÔNG 50G

Giá: 11.000đ
CƠM SẤY CHÀ BÔNG 180G
Giá sản phẩm 33.000đ (trước VAT) + 3.300đ (VAT) = 36.300đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY CHÀ BÔNG 180G

Giá: 36.300đ
CƠM SẤY CHÀ BÔNG 100G
Giá sản phẩm 19.000đ (trước VAT) + 1.900đ (VAT) = 20.900đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY CHÀ BÔNG 100G

Giá: 20.900đ
CƠM SẤY CHÀ BÔNG 200G
Giá sản phẩm 39.000đ (trước VAT) + 3.900đ (VAT) = 42.900đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY CHÀ BÔNG 200G

Giá: 42.900đ
CƠM SẤY CHÀ BÔNG 80G
Giá sản phẩm 17.000đ (trước VAT) + 1.700đ (VAT) = 18.700đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY CHÀ BÔNG 80G

Giá: 18.700đ
CƠM SẤY CHÀ BÔNG 480G
Giá sản phẩm 81.000đ (trước VAT) + 8.100đ (VAT) = 89.100đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY CHÀ BÔNG 480G

Giá: 89.100đ
CƠM SẤY CHÀ BÔNG HỘP ĐẶC BIỆT 200G
Giá sản phẩm 51.000đ (trước VAT) + 5.100đ (VAT) = 56.100đ (đã có VAT)

Phí vận chuyển tùy theo khu vực. Công ty sẽ báo phí vận chuyển khi xác nhận đơn hàng với Quý khách

CƠM SẤY CHÀ BÔNG HỘP ĐẶC BIỆT 200G

Giá: 56.100đ
Zalo
Hotline tư vấn: 0764 117 033